Nytt superstarkt och lätt bio-material skapat av svenska forskare

Svenska forskare har tagit fram ett nytt material som är det starkaste biologiska materialet som någonsin har skapats. Nu hoppas man att detta material ska kunna revolutionera produkter inom ett flertal branscher och leda till både bättre och mer miljövänliga produkter.

Materialet är skapat av cellulosatrådar som är byggblocken i träd och andra plantor och är starkare än stål.  Med en ny tillverkningsmetod har forskarna lyckats föra över de tidigare unika egenskaperna från cellulosa till det nya materialet. Detta innebär att materialet skapar möjligheter att revolutionera konstruktioner för ett flertal områden.

Eftersom det nya materialet förutom sina starka egenskaper och sin lätta vikt är det också organiskt, vilket innebär att det kan vara ett miljövänligt alternativ att användas i produkter som kräver material med hård styrka och lätt vikt som t.ex. flygplan, bilar, fartyg, möbler och byggmaterial. Cellulosa stöts inte heller bort av kroppen vilket gör att det skulle kunna vara möjligt att använda i medicinska produkter. Forskaren bakom materialet, Daniel Söderberg, säger också att materialet också kan vävas vilket ytterligare utökar antalet användningsområden.

Det spekuleras redan nu i användningsområden för det nya materialet som t.ex. bygg, fordon och militär. Genom sin oerhörda styrka och samtida lätthet gör det att materialet kan skapa fordon och maskiner som är väldigt tåliga men samtidigt lätta att transportera. Detta har stora fördelar om man vill minska energiåtgången inom t.ex. fordonsbranschen och därmed skapa stora positiva miljöeffekter.

Det finns också uppenbara militära fördelar med ett material som är oerhört starkt och samtidigt väldigt lätt. Med dessa egenskaper kan man byta ut dagens tunga bepansrade fordon mot lättare varianter vilket kraftigt skulle kunna öka mobiliteten. Med lättare flygfordon skulle också energiåtgången bli lägre vilket möjliggör för längre tid i luften per tankning vilket förutom dess militära fördelar också skulle ha civila.

Lämna ett svar