Vad oroar svenskar mest?

SOM-institutet (Samhälle opinion medier) gör varje år en undersökning där de bl.a. frågar svenskar vilka ämnen som oroar dem mest. Här nedan hittar du de sju saker som svenskar oroar sig mest över.

7. Ökat antal flyktingar

På plats nummer sju finns frågan om ökat antal flyktingar. Efter flyktingkrisen 2015 har det pågått en stor debatt i svenska medier om hur det stora antalet flyktingar som kommer till Sverige kan komma att påverka samhället. Andel svenskar som svarade att de var mycket oroliga för det ökade antalet flyktingar var 37 % i undersökningen.

6. Organiserad brottslighet

Antalet skjutningar i Sverige har också satt sina spår. Enligt siffror från SVT sköts 42 personer ihjäl och 140 skadades år 2017. I SOM-undersökningen angav 48 % att de var mycket oroliga över organiserad brottslighet.

5. Ökad främlingsfientlighet

Den viktigaste frågan inför nästa val är invandring och detta skulle kunna vara en anledning till att Sverigedemokraterna har ökat kraftigt i opinionen.  I undersökningen var 48 % mycket oroliga över ökad främlingsfientlighet i Sverige.

4. Ökat antibiotikaresistens

I SOM-undersökningen var 55 % mycket oroliga för ökad antibiotikaresistens. Bakterier som blir helt resistenta mot antibiotika är ett stort hot mot hela världens befolkning, och än så länge har vi ingen bra lösning på problemet.

3. Terrorism

Terrordådet i Stockholm år 2017 har satt sina spår hos det svenska folket. De som begår terror har i regel som syfte att sätta skräck i befolkningen och det verkar tyvärr ha fungerat i Sverige. Antalet personer som var mycket oroliga för terrorism år 2017 ökade till 60 % vilket kan jämföras med 48 % år 2016.

2. Miljöförstöring

Något som oroar svenskar lite mer än terrorism är miljöförstöring som ligger på andra plats i listan. Miljöförstöring är en konsekvens av det moderna samhället och leder till både sargade naturlandskap och sjukdomar för oss människor. I undersökningen var 61 % mycket oroliga över miljöförstöring.

1. Förändringar i jordens klimat

Det som oroar svenskar allra mest är förändringar i jordens klimat. Klimatförändringar menar forskare kan komma att höja havsnivåerna, leda till torka och värmeböljor, få isarna i Arktis och Antarktis att smälta och förändra mängden nederbörd. Detta i sin tur kan leda till massvält och stora oroligheter i världen. I undersökningen var 61 % mycket oroliga över förändringar i jordens klimat.

Lämna ett svar