Vad innebär en vinst för Joe Biden i presidentvalet?

Joe Biden kommer utmana Donald Trump i det amerikanska presidentvalet. Många börjar redan fundera över hur USA kommer förändras om Biden står som segrare. Vilka av Trumps förändringar kommer han behålla och vilka kommer han ta bort? Vad har han för egna planer kring landets framtid? En del kritiker menar att det inte blir några större skillnader. Andra pekar på att han redan lovat stora reformer. Här kommer en närmare titt på vad som är mest sannolikt om Joe Biden vinner.

Några saker som de flesta analytiker är överens om är att han kommer satsa på skattehöjningar, införa hårdare tag mot Kina, samt genomföra en migrationsreform. Joe Biden säger enligt CNBC att han kommer dra tillbaka Trumps skattelättnader, trots att många som donerat till hans kampanj kommer att ogilla beslutet. Bland annat handlar det om en höjning av företagsskatten från nuvarande nivån på 21 %, upp till 28 %. Biden menar att USA redan har ett stort budgetunderskott. Även om skattehöjningar kan kännas besvärliga vill han införa dem. Målet är att kunna använda ökade skatteintäkter för att kunna investera i grön energi och förbättra infrastrukturen.

Biden vill utmana Kina

En överraskning är att Biden vill ta krafttag mot Kina. Trump har arbetat med att få till mer gynnsamma handelsavtal för USA. Dock fick det även kritik för att vissa menade att inriktningen riskerar att leda till handelskrig. Biden vill istället fokusera på att göra USA mer konkurrenskraftigt. Tanken är inte att hålla tillbaka Kina, utan att själva bli bättre. Ett område där Biden vill sätta press på Kina är mänskliga rättigheter. Situationen i Hong Kong och hur minoriteter behandlas är saker som Biden lyfter fram. Däremot har han ännu inte tagit fram något konkret program för hur Kina ska utmanas. Själv säger han att han skaffade sig mycket erfarenhet av att hantera Kina under tiden som vicepresident under Obama.

Om Biden vinner kan en migrationsreform ske

Migrationen har länge varit en het politisk fråga i USA. Många menar att en av anledningarna att Trump kom till makten var hans hårda ord om invandringen, bland annat att USA skulle bygga en mur mot Mexiko. Verkligheten är att massvis av latinamerikaner redan tagit sig in i landet illegalt. En minst lika viktig fråga är hur de ska integreras och få en väg till amerikanskt medborgarskap. På det området verkar Joe Biden vara mer diplomatisk än Trump. Han kan tänka sig stora ändringar av det nuvarande systemet. Resultatet kan bli att färre utvisas och att det blir enklare att skaffa sig medborgarskap.

Lämna ett svar