Barn som spenderar mycket tid framför skärmar presterar sämre i tester

I en ny publicerad delstudie till den större Adolescent Brain Cognitive Development-studien har det visat sig att barn som spenderar mycket tid framför dator, padda eller mobil presterar sämre på kognitiva tester jämfört med andra barn som inte ägnar så mycket tid åt skärmtittande.

Studien som har publicerats i ansedda Lancet Child & Adolescent Health samlade in data från föräldrar om barns skärmtid, motion och sömnvanor som sedan samkördes med data från kognitiva tester i den större mer omfattande studien. Som gräns för osunt användande användes den gräns som American Academy of pediatrics (AAP) har satt baserat på tidigare forskning om att barn inte bör spendera mer än 2h per dag framför en skärm. De kom fram till att de barn som spenderade mer än 2h per dag framför en skärm presterade sämre i språk-, minnes- och andra tanketester. Allra värst var det för barn som förutom alldeles för hög skärmtid också sov och rörde sig för lite.  I studien deltog mer än 4 500 barn i ålder 8 – 11 år som kommer att delta i fler tester och studier framöver för att bland annat mäta långsiktiga effekter.

Forskarna är dock noga med att påpeka att det är för tidigt att dra några slutsatser eftersom det kan vara flera faktorer som spelar in. Studien visar ändå att mer forskning behöver utföras för att undersöka huruvida för mycket skärmtid skadar barns utveckling.

Många svenska föräldrar begränsar redan sina barns skärmtid men råden går isär gällande vad som är sunda vanor. AAP har tidigare varnat för att låta barn sitta för mycket framför skärmar och rekommenderar föräldrar att inte låta små barn spendera mer än en timme per dag. Rädda Barnen har en mer flexibel syn och menar att föräldrar bör observera hur barn spenderar sin tid framför skärmen och begränsa den om de märker att barnet påverkas negativt. De har också några tips för hur man som förälder kan begränsa barnens skärmtid på deras hemsida.

Lämna ett svar