Arbetslöshet i Sverige jämfört med EU

Den europeiska statistikbyrån Eurostat har tagit fram en karta som visar arbetslöshet i olika regioner inom EU och Sverige ligger efter i Norden. I Sverige ligger arbetslösheten mellan 5,8 % till 9,5 % i alla regioner förutom Småland, Öland och Gotland. Detta kan jämföras med Norge som har en arbetslöshet under 5,7 % i hela landet och under 3,8 % i vissa regioner. Även Danmark har en lägre arbetslöshet i större delen av landet där både Själland och Jylland har en arbetslöshet mellan 3,9 och 5,7 %.

Lägst arbetslöshet i Europa finns i Tyskland där majoriteten av regionerna har en arbetslöshet på lägre än 3,8 %. I Tyskland finns det bara ett fåtal områden med en arbetslöshet som är högre än 9,5 %. Tyskland har det senaste decenniet gått urstarkt och det är först i år som landet har märkt av en viss nedtrappning. Den genomsnittliga arbetslösheten i landet är för närvarande 5,5 % vilket kan jämföras med 6,5 % i Sverige enligt Ekonomifakta.

Lite förvånansvärt är att Polen har en av de lägsta arbetslöshetsnivåerna inom EU. I Polen är arbetslösheten ungefär på samma nivå som Norge och Tyskland. SVT har rapporterat om att landet har strålande tillväxtsiffror och detta är till viss del p.g.a. EU-sponsrade infrastrukturprojekt. Polen försöker nu få medborgare som flyttat till andra europeiska länder att flytta hem igen för att få bukt med bristen på arbetare.

Högst arbetslöshet i EU finns i södra Europa, i Grekland, Spanien och Italien, där de sydligaste regionerna av länderna har en arbetslöshet som är högre än 15,2 %. Grekland och Spanien upplever fortfarande problem från finanskrisen 2008. Grekland har till skillnad från andra länder som drabbades hårt som Irland och Portugal inte lyckats vänta trenden och enligt tankesmedjan Bruegel kan detta bero på att det har varit svårt att genomföra reformer i landet samtidigt som produktiviteten är låg.

Här nedan finns en karta med statistik från Eurostat som visar varje regions arbetslöshet:

Lämna ett svar