Allt om EU-valet i Maj

Mellan den 23-26 maj år 2019 hålls nästa EU-val. Alla röstberättigade invånare i EU har då rätt att rösta om vilka som ska representera länderna i Europaparlamentet. Genom att rösta i valet kan varje lands medborgare vara med och bestämma hur utveckling och annat ska se ut inom EU. En fråga som tas upp på EU-parlamentet berörs av flera länders politiker och ett eventuellt lagförslag kommer att påverka alla länder i EU.

Så fungerar EU-valet

Europaparlamentet är den enda folkvalda delen av EU. Det är hit de röstberättigade röstar in de som de anser ska representera sitt land. Parlamentet är sedan med och bestämmer vilka lagar och regler som ska gälla i EU under mandatperioden som är fem år lång. Alla EU-länder har olika många ledamöter i parlamentet och Sverige har 20 stycken. Det som är unikt med parlamentet är att ledamöterna inte sitter tillsammans efter vilka länder de kommer ifrån, utan efter vilka partier de representerar. När det gäller själva valet går det till som ett vanligt val i Sverige. Röstkorten kommer hem i brevlådan och sedan går man till sin röstningslokal för att välja valsedlar. Valsedlarna läggs i kuvert som överlämnas till personerna i vallokalen och sedan prickas man av i röstlängden. När röstningen är klar och valet avslutat ska alla röster räknas och gås igenom.

De viktigaste frågorna enligt väljarna

När det gäller valet till EU-parlamentet finns det en del frågor som är lite viktigare än andra. Enligt väljarna är det just nu frågor om miljö, klimat och energi som är de allra viktigaste ämnena. Allt fler har börjat upptäcka att miljön och klimatet inte längre är så bra som tidigare och därför blir de frågorna lite viktigare att ta upp på de större mötena. Många väljare anser bland annat att frågan om miljö är en global fråga och att man inte bara kan ta upp den på hemmaplan i Sverige. När det gäller EU-valet anser dock många att de har för dålig koll på valet i sig men också på vart partierna står i frågorna så att de har svårt att rösta på vad som egentligen är bäst.

Lämna ett svar