Åldersgränser på Alkohol

Åldersgränsen för att dricka alkohol är 18 år på krogen och 20 år på systemet men hur ser det ut i andra europeiska länder? De länder som har en lägre åldersgräns för alkohol har fler fall av misshandelsfall men konsumerar inte mer alkohol än länder där åldersgränsen är högre.

Uppgifter om antal misshandelsfall är hämtad från FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott. De uppgifter som är presenterade är de senaste insamlade självrapporterade från de olika länderna och det kan därmed skilja sig hur dessa rapporteras. Flest fall av misshandel har rapporterats i Storbritannien (England och Wales) samt i Belgien. Det land som har högst totalkonsumtion av alkohol är Vitryssland följt av Ryssland.

Länder där du kan dricka från 16 års ålder

I Europa är det lagligt att dricka alkohol från 16 års ålder i nio olika länder. Bland de länder som utmärker sig i antal misshandelsfall är Belgien, Luxemburg och Nederländerna som tillsammans har väldigt många fler än övriga.

LandÅldersgränsAntal misshandelsfall per 100 000 invånareTotal alkoholkonsumtion liter per capita
Österrike164110,3
Belgien1660010,8
Bosnien16267,1
Tyskland1615711,8
Italien161076,7
Liechtenstein16327
Luxemburg1657211,9
Nederländerna163529,9
Schweiz16710,7

Länder där du kan dricka från 17 års ålder

På två ö-nationer i Europa kan du dricka från sjutton års ålder.

LandÅldersgränsAntal misshandelsfall per 100 000 invånareTotal alkoholkonsumtion liter per capita
Cypern179,2
Malta1743,717

Länder där du kan dricka från 18 års ålder

I de flesta länder i Europa (och världen över) är åldersgränsen för att köpa alkohol 18 år. I listan över länder som har artonårsgräns för att få köpa alkohol är den genomsnittliga totala alkoholkonsumtionen högre än vad den är i länder med en lägre åldersgräns. Ett sätt att tolka detta är att länder som har en högre alkoholkonsumtion har valt att höja gränsen för att minska alkoholkonsumtionen inom landet.

LandÅldersgränsAntal misshandelsfall per 100 000 invånareTotal alkoholkonsumtion liter per capita
Vitryssland188,7417,6
Kroatien1818,9612,2
Tjeckien1814813
Danmark182511,4
Finland182812,3
Frankrike1837912,2
Grekland181410,3
Ungern1813613,3
Irland1831711,9
Litauen18715,5
Norge18467,7
Polen181412,5
Portugal18412,9
Ryssland181615,1
Serbien181312,6
Slovakien1813
Slovenien187411,6
Spanien186311,2
Sverige18479,2
Ukraina18813,9
Storbritannien18649,26 (England och Wales)11,6

Länder där du kan dricka från 20 års ålder

Det enda landet i Europa där man måste ha fyllt 20 år för att få dricka alkohol är på Island. Den totala alkoholkonsumtionen på Island är betydligt lägre än vad snittet är inom EU.

LandÅldersgränsAntal misshandelsfall per 100 000 invånareTotal alkoholkonsumtion liter per capita
Island203467,1

Lämna ett svar