Varför ökar inte lönerna mer? 

Många av världens centralbanker undrar var inflationen har tagit vägen och en stor del kopplat till detta är att lönerna i länderna inte har ökat på samma sätt som förr. Den genomsnittliga arbetslösheten inom OECD är 5,5 % vilket är lägre än innan finanskrisen. Men t.o.m. i USA där ekonomin går på högvarv har inte lönerna i snitt ökat med mer än 3 % årligen.

Ny data visar att lönerna inte ökar i en sådan takt att de överstiger inflationen med någon större marginal, vilket innebär att reallönerna inte ökar. Reallön är definierat enligt Ekonomifakta som lön justerad efter inflation, dvs. är starkt kopplat till hur mycket köpkraft som arbete ger i ersättning. Reallönerna i USA och Eurozonen har under lång tid ökat långsammare än vad världsekonomin har utvecklats.

En anledning till detta är priset på olja som har sjunkit kraftigt (från 110 dollar fatet under 2014 till under 30 dollar fatet i januari 2016) vilket gjorde att inflationen störtdök och politiker började oroa sig för en global ekonomisk nedgång. Paradoxalt gjorde detta att reallönerna under denna period ökade på grund av den låga inflationen men har sedan dess fallit tillbaka till att ligga på ungefär samma nivå som inflationen eftersom oljepriset har stabiliserats.

Lönerna har sedan det låga oljepriset åter börjat stiga då arbetsmarknaden har blivit bättre för arbetare. Men eftersom oljepriset igen har börjat klättra har också inflationen tagit fart vilket har inneburit att arbetare inte har fått högre reallöner och därmed inte någon högre köpkraft.

Historiskt sett har högre produktivitet lett till högre reallöner och sedan finanskrisen har produktiviteten bara ökat marginellt årligen. Men även om produktiviteten skulle öka är det ingen garanti att arbetarnas löner skulle öka. Under de senaste decennierna har en allt större del av BNP gått till kapital istället för arbete. En anledning till detta är att i många länder har arbetares förhandlingskraft minskat i och med att facken fått ett minskat inflytande. Om inte lönerna ökar snabbare kan världens olika regeringar tvingas att hitta nya sätt att öka arbetares löner.

I bilden nedan hittar du data över hur löneutvecklingen spås gå framöver i OECD-länder.

Lämna ett svar