Kinas ekonomiska tillväxt avsevärt trögare

Så trög som Kinas tillväxt är nu har den inte varit på nästan 30 år. Mycket av den negativa tillväxtspiral landet hamnat i antas ha sin grund i handelskonflikten mellan Kina och USA. PPI har sjunkit sedan 2017 och 2019 började samtidigt KPI stiga. Sjunkande PPI medför bland annat sämre löner för de anställda – rentav högre arbetslöshet – i exempelvis industrin. Stigande KPI (Konsumentprisindex) leder i sin tur att det blir dyrare att leva i landet.

Fallande PPI ger mindre lönsamhet i industrin

Kinas PPI har sjunkit sedan 2017. Enkelt förklarat innebär detta att producentpriserna faller och att lönsamheten i industrin minskar. Handelskriget Donald Trump initierat mot Kina, med bland annat högre tullar, är en bidragande orsak till att efterfrågan på kinesiska varor minskat. Överlag har man också sett tendenser till en mer generell avmattning i Kinas ekonomi. Olje-, pappers- och textilindustrin går särskilt på lågvarv.

Stigande KPI i Kina till följd av sjuka grisar i Afrika

I Afrika har grisar insjuknat och detta har haft en direkt negativ effekt på Kinas import av fläskkött. Priserna har ökat drastiskt och dragit med sig KPI uppåt. I synnerhet konsumentpriset på mat är hårt ansatt och man befarar att detta ska påverka resten av sektorerna.

Frågetecken kring Kinas BNP

Även Kinas BNP sjunker. Frågan är bara hur mycket. Den senaste rapporteringen i oktober 2019 visar en BNP-tillväxt på ca 6,0 procent, vilket också var väntat. Av medierapporteringen att döma verkar alla vara överens om att det sjunkande BNP är ett svaghetstecken. Man är dock fortfarande osäkra på om siffrorna gör läget rättvisa, då man har så dålig insyn i kinesisk ekonomi och sifforna tenderar att vara politiskt uppskrivna. Man vet med andra ord inte exakt hur stor den ekonomiska avmattningen är.

Vad innebär försvagningen i Kinas ekonomi?

Eftersom Kina är den näst största ekonomin spelar läget där stor roll för resten av världen. Vad ekonomiexperter hyser störst farhågor om just nu är att avmattningen ska leda till en valutakollaps och devalvering av kinesisk yuán. Det skadar inte bara Kina inifrån, övriga industrier i världen kommer få svårt att konkurrera mot de extremt låga produktionspriser den billigare yuán skulle medföra. Lägre lönsamhet i världens fabriker leder till färre arbetstillfällen och så sprider sig avmattningen likt ringar på vattnet.

Källor: Moneyweek.com; Di.se; SvD.se; Swedbank

Lämna ett svar