Irans olja

Oljan är central i Irans ekonomi och landet har ett av världens största oljetillgångar. Trots att oljan utgör en stor del av landets inkomster är det inte helt lätt att få tillgång till den eftersom landet har ansträngda relationer med västvärlden. Det finns dock några bolag som arbetar i Iran, trots de risker och utmaningar som det innebär.

Hur mycket oljereserver finns det i Iran?

Iran har enligt United States Energy Information Administration (USEIA) ca 157 miljarder fat olja, vilket motsvarar cirka 9% av världens totala oljetillgångar. Detta gör Iran till det fjärde största oljereserven i världen, efter Ryssland, Saudiarabien och Venezuela. Oljan i Iran är främst koncentrerad till landets sydöstra områden, inklusive Fars Province och Khuzestan Province.

Hur fungerar USAs sanktioner mot Iran?

USA har sedan år 1979 infört sanktioner mot Iran, detta efter att 52 amerikanska medborgare togs som gisslan på ambassaden i Teheran. Dessa sanktioner innebar att Iran uteslöts från global handel och finansiellt stöd, samt att de förbjöds att handla med olja och gas. Dessa sanktioner har successivt förstärkts under åren, och är i dag bland de mest restriktiva i världen.

I augusti 2018 införde USA ytterligare sanktioner mot Iran, inklusive förbud mot handel med olja och gas. Detta har haft stora konsekvenser för Irans ekonomi, som är mycket beroende av oljeexport. Oljepriserna på den internationella marknaden har också stigit på grund av sanktionerna, eftersom Iran är en av de största oljeexportörerna i världen. Det finns dock ett antal länder som fortfarande handlar med Iran trots sanktionerna.

Bild från ett raffinaderi i Iran

EUs sanktioner mot Iran

EU införde sanktioner mot Iran år 2010, efter att International Atomic Energy Agency (IAEA) hade konstaterat att Iran inte följde sina skyldigheter enligt internationell atomenergifrihetsavtal. Sanktionerna innebar bl.a. förbud mot handel med olja och gas, finansiellt stöd till de iranska bankerna och företagen, samt förbud mot resor till Iran.

År 2012 beslutade EU att ytterligare förstärka sanktionerna på grund av Irans fortsatta atomprogram. Detta innebar att EU utökade embargot mot oljeexporten samt frös tillgångar från Irans centralbank som fanns i Europa. Enligt beräkningar innebar det att mer än 290 miljarder dollar (en tredjedel) av Irans utländska reservtillgångar blev frysta.

I januari 2016 började EU och Iran förhandla om ett avtal som skulle innebära att sanktionerna hävs. Detta avtal, kallat Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), trädde i kraft i januari 2016. Avtalet innebar att Iran skulle begränsa sitt atomprogram och följa de internationella reglerna, i utbyte mot att sanktionerna hävs.

Irans oljeindustri är fortfarande mycket påverkad av de internationella sanktionerna, även om JCPOA har inneburit en viss lättnad. Oljeproduktionen har minskat under de senaste åren och Iran har inte kunnat återuppta sin position som en av de största oljeexportörerna i världen. Detta har haft negativa konsekvenser för Irans ekonomi och befolkningen, som redan är hårt drabbad av lågkonjunkturen.

Vilka köper olja av Iran?

USA och Europa har förpliktat sig att inte köpa olja av Iran vilket har gjort att de mestadels exporterar sin olja till länder i Asien.

LandImport (fat per dag)
Kina613 000
Sydkorea387 000
Indien258 000
Okänd226 000
Japan108 000
Turkiet97 000
Källa Bloomberg (2019)

Kina importerar drygt 600 000 fat olja per dag från Iran, detta motsvarar cirka 30% av Irans totala oljeexport. Sydkorea är en annan stor kund, som importerar nästan 400 000 fat per dag. Den tredje största importören är Indien som importerar drygt 250 000 fat olja dagligen.

Lämna ett svar