Irans olja

Oljan är central i Irans ekonomi och landet har ett av världens största oljetillgångar. Trots att oljan utgör en stor del av landets inkomster är det inte helt lätt att få tillgång till den eftersom landet har ansträngda relationer med…

Allt om EU-valet i Maj

Mellan den 23-26 maj år 2019 hålls nästa EU-val. Alla röstberättigade invånare i EU har då rätt att rösta om vilka som ska representera länderna i Europaparlamentet. Genom att rösta i valet kan varje lands medborgare vara med och bestämma hur…