Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...

Sverige präglas av ett högt skatteuttag, inte bara på arbete utan också på konsumtion, företagande och investeringar. Den genomsnittliga inkomsttagaren betalar inte bara tre av tio intjänade kronor i synliga utan också lika mycket i osynliga skatter. De som har högre inkomster betalar ännu mera. Inräknat osynliga skatter får den höginkomsttagare som ökar sin inkomst med 100 kronor bara behålla 26 kronor själv. Forskningen visar att den högsta skattenivån, värnskatten, är så skadlig att lika mycket skulle betalas in i skatt om den avskaffades.

Bolagsskatten är inte ovanligt hög i Sverige, men i praktiken så betalar de svenska företagen betydligt högre skatter än i andra länder. De höga skatterna på entreprenörskap hämmar tillväxten och skapandet av nya jobb. På samma sätt så leder de ovanligt höga ägarskatterna i Sverige till att få starka inhemska ägare växer fram som kan ta ansvar för näringslivets utveckling. Det finns många samhällsekonomiska skäl till att sänka skatterna i Sverige, men det handlar också om att stärka vanliga familjer och företagares ställning och minska beroendet av det offentliga.