Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt.

Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form av böcker och rapporter som lyfter fram nya idéer och argument. Det opinionsbildande arbetet syftar till att föra fram attraktiva reformförslag vilket sker regelbundet med hjälp av debattinlägg i såväl nya som traditionella medier. För att nå ut till samhällsdebattörer och politiker arrangeras kontinuerligt seminarier där förslag till förbättring diskuteras med målsättningen att bidra till en starkare tillväxt och samhällsutveckling.

Captus driver för närvarande följande frågor:

 

Senaste publikationer

Bok: Kapitalism utan kapitlister

Rapport: Ägarfrågor i Fokus

Rapport: Riksdagspartiernas ägarpolitik i den svenska valdebatten

Essäsamling: Friheten i Iran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste seminarier

Presentation av "Kapitalism utan kapitalister"

Seminarium om framtidens miljöpolitik

Presentation av "En annorlunda historia"

 

  • http://byanki.wordpress.com/2012/04/24/foretagsfokus-idag-nima-sanandaji/ Företagsfokus- idag Nima Sanandaji « byanki

    […] är VD för tankesmedjan Captus, http://captus.nu/om-tankesmedjan-captus/, och har bland annat skrivit i åtta böcker om högaktuella fokusfrågor för ett framgångsrikt […]