Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...

Reformer som gör det enklare att starta, driva och utveckla företag är centrala för att främja den långsiktiga tillväxten och jobbskapandet. Sverige förlitar sig idag i alltför stor utsträckning på framgångsföretag som växte fram för flera generationer sedan, i många fall industrier som är mer än hundra år gamla. Det finns en tydlig brist på nya innovativa verksamheter. Medan befolkningen i arbetsför ålder ökade med mer än en halv miljon under perioden 1980-2005 så växte antalet nya jobb i näringslivet med knappt 50 000.

Ett bättre företagsklimat, präglat av lägre skatter och mindre krångliga regleringar, krävs för att få fart på utveckling och jobbskapandet i Sverige. Dessutom är det viktigt att den rigida arbetsmarknaden, som försvårar jobbskapande, öppnas upp. Det handlar dels om statliga regleringar, men även det faktum att balansen på arbetsmarknaden har skiftat i takt med att fackföreningarna via lagstiftning har tilldelats en unik privilegierad ställning. Den stelbenta arbetsmarknaden stänger ute många och leder till arbetslöshet främst bland ungdomar och invandrare. Att vända utvecklingen och genomföra reformer som främjar möjligheterna för företagare och entreprenörer att verka är viktigt för att värna Sveriges globala konkurrenskraft.