Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...
Seminarium

Det svenska biståndsberoendet

Pär Krause, författaren av boken “Det svenska biståndsberoendet”, talade om det svenska biståndsindustriella komplexet som omfattar ca 10 000. Författaren framförde att av de individer som tar sig in i biståndsindustrin är det få som någonsin lämnar den. På grund av detta har det skapats en konservativ bransch som är motståndare till förändringar. Fredrik Segerfeldt,...

Seminarium med forskningsinstitutet Ratio

Nils Karlsson, vd för Ratio, talade om forskningsinstitutets verksamhet kring svensk och internationell ekonomi. Talaren berättade om Ratios arbete med att sprida ny kunskap inom entreprenörskap, företagandets villkor samt hur politisk förändring kommer till stånd. Karlsson presenterade ett antal böcker och studier som publicerats av Ratio och gav exempel på vetenskapliga resultat som publicerats av...

Seminarium om fastighetskatten

Torsdagen den 13 september anordnade Tankesmedjan Captus och Skattebetalarnas Förening ett seminarium i riksdagshuset som berörde fastighetsskatten. Tino Sanandaji, chefekonom vid tankesmedjan Captus, presenterade sin forskning som kommer att publiceras i nästa nummer av tidskriften Ekonomisk Debatt. Tino framförde att egnahemssparandets speciella karaktär gör att fastighetsskatten i själva verket har större skadliga effekter än vad...

Hejdå Östeuropa!

Den 6 september besökte Erik Zsiga Göteborg och presenterade sin senaste bok “Hejdå Östeuropa!”. Boken baseras på en resa som författaren gjorde hösten 2005 genom de åtta tidigare kommunistländer som blev medlemmar i EU år 2004. Zsiga talade om den ekonomiska, sociala och politiska utveckling som skett i dessa nationer. Författaren framförde att länderna i...

Hastening the Dawn: Moving forward on Arab-Israeli Peace

Den 27 augusti anordnade tankesmedjan Captus i samarbete med Amerikanska ambassaden ett seminarium som handlade om möjligheterna att uppnå en fredlig lösning i Israel-Palestina konflikten. Dr Jon Alterman, ansvarig för Mellanösternstudier vid Center for Strategic and International Studies i Washington, föreläste om behovet att långsiktigt föra in extrema krafter såsom Hamas i en fredlig dialog....

Radhusproletärer och ombudskapitalister

Den 24 maj besökte Dick Kling Göteborg och presenterade den uppmärksammade boken “Radhusproletärer och ombudskapitalister – om svenskarnas förlorade förmögenheter”. Kling talade om de stora andelar i de statliga företagen som varje medborgare äger. Varje medborgare har en andel i de statliga företagen som är värd minst 75 000kr och en del av de statliga...

I fackföreningarnas intresse

Nima Sanandaji och Anders Nyman presenterade rapporten “I fackföreningarnas intresse – en granskning av de nya moderaternas arbetsmarknadskrig”, som utgetts av tankesmedjan Captus. Författarna framförde att den rigida arbetsmarknaden i Sverige och fackföreningarnas privilegierade ställning på arbetsmarknaden leder till olika ekonomiska och sociala problem, som i stor utsträckning drabbar marginaliserade grupper. Kritik riktades mot den...

Till 40 procent fri

Under kvällen presenterade Fredrik Bergström från Handels utredningsinstitut boken ” Till 40 procent fri – en medelklassfamiljs uppvaknande” (Timbro). Bergström talade kring de sociala och ekonomiska effekter som ett skattetryck har på svensk medelklassfamilj i ett system där tre av fem intjänade kronor går till skatt. Boken visar hur våra livsval från vaggan till graven...

Mediegranskningen

Under seminariet presenterade Erik Hultkvist den nya rapporten “Sydafrikanerna och Stockholmsbörsens äldsta bolag”. Rapporten är en betraktelse över hur media hanterade nationella argument i samband med att Old Mutual köpte Skandia år 2005/2006. Efter föredraget talade McCormac om hur Christer Gardell beskrevs i medier efter att han flaggade i Volvo.  

Sänkt skatt är möjligt

Under seminariet presenterade Munkhammar boken Sänk skatt är möjligt. Boken beskriver behovet av sänkt skatt, hur andra länder har gjort och metoder som kan användas. I ett rött paket till oppositionen föreslås sänkta offentliga utgifter med 75 miljarder kronor och i ett blått paket till regeringen föreslås ytterligare 75 miljarder. Göteborgs Postens Gert Gerlotte har...

Vatten till salu

Torsdagen den 16:e november besökte Fredrik Segerfeldt Göteborg. Under seminariet presenterade Segerfeldt sin uppmärksammande bok Vatten till salu – hur företag och marknad kan lösa världens vattenkris. Boken ger exempel på flera länder där vattentillgången förbättras för de fattiga. Ökat utrymme för marknad och företag har bidragit till att miljontals människor anslutits till säkra vattenledningar....

Prisutdelning

“Hitta ett tema, en karaktär eller en händelse i Och världen skälvde som du anser beskriver dagens Sverige.” Det var uppgiften i den essätävling som Timbro och Captus Tidning ordnade under sommaren. Under seminariet talade Mattias Svensson från Timbro om Ayn Rand och delade ut pris till vinnarna. Vinnarna i essätävlingen Första pris (10 000...