Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...
Seminarium

Kapitalism utan kapitalister?

Tisdagen den 18 januari presenterade tankesmedjan Captus boken “Kapitalism utan kapitalister?” på Myntkabinettet i Stockholm. Under det välbesökta seminariet talade Nima Sanandaji och Anders Ydstedt om ägandets betydelse för samhällsutvecklingen. Författarna argumenterade för att Sverige behöver stärka det privata ägandet för att uppmuntra till entreprenörskap. Jens Spendrup, ordförande vid Företagarna och vd för Spendrups, kommenterade...

Jämställhet inom räckhåll

Onsdagen den 21 oktober bjöd Karin Pilsäter, ordförande i riksdagens näringsutskott, in till seminarium i Riksdagshuset. Under seminariet presenterade Nima Sanandaji sin nya bok “Jämställdhet inom räckhåll – om kvinnors karriärmöjligheter, företagande och framsteg”. Sanandaji beskrev att Sverige länge har varit ett föregångslang när det kommer till jämställdhet. Men under senare tid har vi börjat...

Seminarium om framtidens miljöpolitik

Fredagen den 15 maj anordnade Tankesmedjan Captus ett seminarium om framtidens miljöpolitik i Myntkabinettet i Stockholm. Klas Eklund, aktuell med boken “Vårt klimat”, talade kring klimatförändringar och klimatpolitik. Eklund analyserade klimatförändringarnas konsekvenser och visar vilka styrmedel som kan användas för att hantera dagens och framtidens klimatförändringar. Stefan Fölster, aktuell med boken “Farväl till världsundergången”, talade...

Presentation av “En annorlunda historia”

Den 15 april presenterade debattören och frilandsjournalisten Anders Edwardsson “En annorlunda historia” i Göteborg. Boken gör upp med myten om det moderna Sverige som en socialdemokratisk skapelse och punkterar en rad föreställningar som ofta återges som historiska fakta. Presentationen följdes av en diskussion med utgångspunkt i boken. Därefter följde ett trevligt mingel där diskussionen fortsatte....

Presentation av “Mellanförskap”

Torsdagen den 2 april presenterade Nima Sanandaji, vd för Tankesmedjan Captus, boken “Mellanförskap”. Boken analyserar svensk integrationspolitik och visar hur kombinationen höga skatter, generösa bidragssystem, en stelbent arbetsmarknad och illa fungerande introduktion har lett till att många utlandsfödda idag upplever utanförskap från arbetsmarknaden. Presentationen följdes av att riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson och Farbod Rezania, integrationsexpert vid...

Presentation av “Sveriges afrikanska krig”

Torsdagen den 13 november anordnade Tankesmedjan Timbro och Tankesmedjan Captus en bokpresentation av “Sveriges afrikanska krig”. Boken avslöjar hur Sida under flera decennier har finansiera krig och stöttat diktaturer i Afrika. Författaren och journalisten Bengt Nilsson talade om hur svenska biståndspengar systematiskt leds på avvägar för att slutligt hamna på konton som kontrolleras av militären....

Presentation av “The guide to reform”

Onsdagen den 28 maj anordnade Tankesmedjan Timbro och Tankesmedjan Captus ett seminarium om politiska reformer. Johnny Munkhammar presenterade sin senaste bok “The guide to reform – how policymakers can pursue real change, achieve great results and win re-election”. Boken beskriver varför politiska reformer är nödvändiga, inom vilka områden som de bör prioriteras, vilken inriktning de...

Seminarium om det amerikanska presidentvalet

Onsdagen den 14 maj anordnade Tankesmedjan Timbro och Tankesmedjan Captus en workshop om det amerikanska presidentvalet med ett 20-tal representanter från de borgerliga ungdomsförbunden. Under seminariet diskuterades många frågor relaterade till presidentvalet. Bland annat diskuterades den roll som premiärvalen har i amerikansk politik, vad vi kan lära oss av de olika kandidaternas valrörelser samt vilka...

Seminarium om företagande

Torsdagen den 10 april arrangerade Svenskt Näringsliv och Tankesmedjan Captus ett seminarium om lokalt företagsklimat. Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv, presenterade boken “Allt kan bli bättre – Så skapar du det bästa företagsklimatet” som han har medförfattat tillsammans med Mikael Sekund, Joakim Larsson och Thomas Segerstedt Jarlsbo. Boken fokuserar på hur kommuner kan förbättra...

Varför Public Service?

Tisdagen den 1 april ledde Erik Zsiga en workshop om public service. Ett 20-tal företrädare från de borgerliga ungdomsförbunden diskuterade frågan utifrån olika perspektiv. Zsiga presenterade boken och därefter diskuterade deltagarna i smågrupper några specifika frågor om hur kvalitetsjournalistik i tv och radio bäst ska tillhandahållas i ett medielandskap som har genomgått stora förändringar. Slutsatserna...

Seminarium om värnskatten

Onsdagen den 5 mars arrangerade Skattebetalarnas Förening och tankesmedjan Captus ett seminarium i riksdagshuset om nationalekonomiska argument för och emot värnskatten. Tino Sanandaji, chefekonom vid tankesmedjan Captus, presenterade ny forskning kring värnskatten. Sanandaji anser att skattesänkningar för höginkomsttagare har försvunnit ur den dagspolitiska debatten. Men empiriska studier från skattereformen under tidigt nittiotal visar att svenskarna...

Prisutdelning

På vilket sätt skulle din favorittänkares idéer kunna öka friheten i världen? Det var frågan och uppdraget när Timbro och Captus Tidning för andra året ordnade en essätävling över sommaren.Under seminariet talade Nima Sanandaji från Captus om idéers betydelse och delade ut pris till vinnarna. Vinnarna i essätävlingen Första pris (10 000 kr): Patrik Lindqvist,...