Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...
Publikationer
Kapitalism utan kapitalister?

Kapitalism utan kapitalister?

Historien har lärt oss en viktig läxa; det som inte ägs brukar inte heller vårdas. Det är ingen slump att alla moderna samhällen har en stark äganderätt som fundament. Inte heller att ofria och fattiga samhällen präglas av svag äganderätt. Ägandet är avgörande för den ekonomiska utvecklingen, för medborgarnas makt över den egna privata sfären...
Ägarfrågor i Fokus

Ägarfrågor i Fokus

Tankesmedjan Captus vill bidra till att lyfta fram ägarfrågor. Därför har en granskning genomförts av 50 riksdagsmotioner som på olika sätt syftar till att förändra förutsättningarna för ägande. Samtliga motioner från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna verkar antingen för stärkt privat äganderätt eller är neutrala i frågan. Inom framförallt Vänsterpartiet, men även Socialdemokraterna, finns istället en...
Riksdagspartiernas ägarpolitik i den svenska valdebatten

Riksdagspartiernas ägarpolitik i den svenska valdebatten

Hur ska Sveriges trygga jobben, säkra välfärden och övervinna sviterna av den ekonomiska krisen? Det är frågor som har diskuterats och troligen även kommer att diskuteras flitigt inför valet. Men frågor som berör ägande och ägandeformer har diskuterats relativt sparsamt. Genom att studera hur företrädare för riksdagspartierna har debatterat i tryckt press under tremånadersperioden från...
Friheten i Iran - En essäsamling

Friheten i Iran – En essäsamling

Med sin essä “Ekonomisk utveckling en förutsättning för demokrati – hög tid för USA och EU att häva ekonomiska sanktioner mot Iran” vann Simon Hedlin Larsson den essätävling om friheten i Iran som tankesmedjorna Captus, Fores och Ohlininstitutet gemensamt utlyste i hösten 2009. I följande essäsamling återfinns Simons vinnande bidrag, liksom bidragen från Tomas Brandberg,...
Jämställdhet inom räckhåll

Jämställdhet inom räckhåll

Sverige har länge varit ett föregångsland när det kommer till jämställdhet och kvinnors möjligheter. Men det finns tecken på att vi börjat halka efter omvärlden. Andelen kvinnliga företagare är bland de lägsta i Europa, och har faktiskt minskat de senaste 20 åren. Andelen kvinnor som gör toppkarriärer i privat sektor är också låg, vilket reflekteras...
Mellanförskap - mellan utanförskap och integration, mellan hinder och möjligheter

Mellanförskap – mellan utanförskap och integration, mellan hinder och möjligheter

Mellanförskap är ett tillstånd mellan total utanförskap och full integration. Det reflekterar att många invandrare har tillbringat huvuddelen av sina liv i Sverige men haft liten kontakt med arbetsmarknaden; samtidigt som hälften av invandrarna lyckats komma i sysselsättning. Att många invandrarungdomar dagligen vistas i dåliga skolmiljöer, samtidigt som Sveriges toppuniversitet får alltfler invandrarstudenter. Nästan alla...
Egenförsörjning eller beroende? En jämförelse av integrationen av irakiska invandrare.

Egenförsörjning eller beroende? En jämförelse av integrationen av irakiska invandrare.

Under senare tid har Sveriges generösa flyktingpolitik gentemot irakiska invandrare fått omfattande uppmärksamhet i såväl svenska som internationella medier. Nima Sanandaji jämför i djupgående gransking hur integrationen av irakiska invandrare i Sverige ser ut i förhållande till situationen i USA. Nima Sanandaji belyser baksidan av den svenska integrationspolitiken och visar att även välutbildade grupper av...
Remissvar, Delbetänkande SOU 2007:107

Remissvar, Delbetänkande SOU 2007:107

Delbetänkande SOU 2007:107 “Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter” tar upp frågan om opinionsbildning i offentlig regi. Tankesmedjan Captus remissvar bygger på en kritik av de ideologiserade exempel på opinionsbildning som förekommer i offentlig regi. Genom att förbise de tydligaste uttrycken för ideologisk myndighetsinformation misslyckas delbetänkande SOU 2007:107 med denna uppgift. Den teknokratiska diskussion som förs...
Captus Tidning nummer 100 - Jubileumsnummer

Captus Tidning nummer 100 – Jubileumsnummer

Nummer 100 av Captus Tidning
Avfall Sveriges lobbyarbete mot fri konkurrens

Avfall Sveriges lobbyarbete mot fri konkurrens

Idag råder en bristande konkurrenssituation i svensk avfallsmarknad där många kommuner kringgår lagen om offentlig upphandling och premierar de kommunala avfallsföretagen. Henrik Lethin skriver i denna rapport om de ekonomiska och ekologiska problem som denna situation leder till och beskriver om det omfattande opinionsbildning och lobbyarbete som Avfall Sverige bedriver mot fri konkurrens i syfte...
Integrationspolitikens misslyckanden

Integrationspolitikens misslyckanden

Nima Sanandaji lyfter i denna rapport fram den historiska utveckling där invandrare med åren har gått ifrån en grupp som i större utsträckning än de inrikesfödda arbetade till att alltmer gå mot beroende av offentliga bidrag – en utveckling som sammanfaller med den svenska välfärdspolitikens utbredning. Författaren jämför med friare system där integrationen fungerar bättre....
Iranian Energy Subsidies

Iranian Energy Subsidies

Ekonomen Atta Tarki diskuterar de omfattande energisubsidier som existerar i Iran och som utgör hela 16 procent av landets ekonomi. Subventionerna leder till omfattande ekonomisk slöseri som hämmar den iranska ekonomins utvecklingskraft, leder till statlig inkomstfördelning från fattiga till rika samt skapar hälso- och miljöproblem. Förord av Tino Sanandaji.