Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...
Nyheter

Intervju i kroatisk tv

Den kroatiska tv-kanalen HRT har genomfört ett reportage om svensk integrationspolitik. Bland de intervjuade finns Captus vd Nima Sanandaji, som skrivit boken “Mellanförskap” om svensk integrationspolitik. Se inslaget här.

Behov av marknadsreformer

Forskare vid Harvard noterar i färsk studie att Sverige sedan 90-talskrisen genomfört en ambitiös ekonomisk reformpolitik. Men behovet av fler reformer kvarstår. Det skriver Captus vd Nima Sanandaji i Dagens PS. Läs artikeln här.

Risk att politiker får styra företag

Att stat och kommunäger företag är riskfyllt. I större statliga bolag må transparensen vara acceptabel, men det är ofta sämre ställt på kommunal nivå där rågången mellan politiker och styrelseledamöter kan vara allt annat än tydlig. Det menar Tomas Brandberg, i en artikel som publicerats i Göteborgs Tidningen. Läs artikeln här.

Ny rapport: Ägarfrågor i fokus

Tankesmedjan Captus vill bidra till att lyfta fram ägarfrågor. Därför har en granskning genomförts av 50 riksdagsmotioner som på olika sätt syftar till att förändra förutsättningarna för ägande. Samtliga motioner från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna verkar antingen för stärkt privat äganderätt eller är neutrala i frågan. Inom framförallt Vänsterpartiet, men även Socialdemokraterna, finns istället en...

Politiska hinder i vägen för integrationen

Strukturerna i svensk arbetsmarknad försvårar integrationen, menar Nima Sanandaji i en artikel hos Veckans Affärer. En stel arbetsmarknad, höga skatter och generösa bidragssystem fångar många i långvarig bidragsberoende. Artikeln kan läsas här.

Privata aktörer inom vården

“En debatt om hur vi kan skapa de rätta incitamenten för privata aktörer att förbättra vården må vara tråkigare än en ideologisk strid om den privata vårdens vara eller icke vara. Men det är snarare det förra perspektivet som bör vara i fokus om målsättningen är att skapa en god vård.” Det skriver Nima Sanandaji,...

Ny rapport visar: Riksdagspartierna har övergett sin ägarpolitik

I rapporten ”Riksdagspartiernas ägarpolitik i den svenska valdebatten”, som publiceras idag, studeras hur riksdagspartiernas ägarpolitik är utformad och hur partierna har bedrivit debatt kring frågorna i den svenska pressen hittills i valrörelsen. Rapporten visar att samtliga riksdagspartier tillskriver ägarpolitik stor betydelse i sina politiska program. Emellertid bedriver riksdagspartierna debatt kring ägarpolitik i förvånansvärt liten utsträckning....

Captus får stöd av nobelpristagare i debatt

Tankesmedjan Captus får stöd av nobelpristagare i internationell debatt om boken jämlikhetsandan Två företrädare för tankesmedjan Captus har engagerat sig i debatten kring boken Jämlikhetsandan, bland annat genom artiklar i Wall Street Journal, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Deras kritik bekräftas nu av Nobelpristagaren James Heckman, som förklarar att författarna till Jämlikhetsandan “felrepresenterar” hans arbete. Känner...

Jämlikhetsandan granskas i Wall Street Journal

Boken “Jämlikhetsanden” har tagit den vänstra delen av Sverige med storm det senaste året. Bokens tes är att mera jämlika samhällen är mera framgångsrika – inte eftersom fattigdom relaterar till sociala problem, utan eftersom inkomstskillnader i sig skulle skapa stress och exempelvis minska livslängden. I en artikel i Wall Street Journal granskar Captus vd Nima...

Miljöpartiet – företagens bästa vän?

Är Miljöpartiet – företagens bästa vän eller deras fiende? Den frågan ska besvaras på en ny blogg som tankesmedjan Captus har lanserat om Miljöpartiets näringspolitik. Alla, såväl Miljöpartiets anhängare och medlemmar som dess skarpaste kritiker, kan där ge sin syn på vad partiets krav betyder för företagsklimatet. Det finns goda skäl till att lyfta fram...

Att vända kris till jobbskapande

I tidningen Realtid intervjuas Nima Sanandaji om hans kommande bok ”Entreprenörer som går mot strömmen – vad 90-talets succéföretagare kan lära om dagens utmaningar” (Fores). På frågan om vad vi kan lära genom att jämföra 90-talskrisen med hur väl Sverige hanterade 30-talets depression svarar han: “Att Sveriges förmåga att vända kris till jobbskapande och tillväxt...

Företagandet måste komma igång

Sysselsättningen inom det privata näringslivet har inte ökat netto sedan 1950, trots att befolkningen vuxit kraftigt. Framväxten av succéföretag avstannade i princip omkring 1970, i samband med att politiken radikaliserades. Det skriver Nima Sanandaji, vd för Captus, i en artikel på Newsmill. Författaren disktuerar vikten av entreprenörskap för att få fart på utvecklingen i Sverige,...