Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...

Den svenska integrationspolitiken fungerar idag väldigt bristfälligt. Höga skatter och generösa bidragssystem har genom åren lett till en utveckling där invandrare alltmer gått ifrån arbete till bidragsberoende. Sverige har en stolt historia av arbetskraftsinvandring som bidragit enormt till vårt lands utveckling. För att integrationen återigen skall fungera väl krävs en politik som stimulerar arbete.

Nyligen lanserade tankesmedjan Captus boken Mellanförskap, som analyserar svensk integrationspolitik och ger konkreta råd över hur situationen kan vändas till det bättre. Captus har tidigare utgivit två rapporter som berört svensk integrationspolitik.

Publikationer

Bok: Mellanförskap

Rapport: Egenförsörjning eller beroende?

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium

Presentation av "Mellanförskap"