Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...

Det som inte ägs brukar inte heller vårdas. Det är anledningen till att alla moderna demokratier bygger på en stark äganderätt som fundament. Ägandet är inte bara avgörande för den ekonomiska utvecklingen, utan också för medborgarnas makt över den egna privata sfären.

Sverige har kunnat växa från ett fattigt till ett mycket välmående samhälle tack vare införandet av äganderätt kombinerat med näringsfrihet. När politiken radikaliserades under 1960- och 1970-talet infördes dock ett system som kraftigt diskriminerade mot privata ägare, som kunde tvingas betala mer än 100 procent i skatt. Resultatet var att entreprenörskap och utveckling hämmades.

Idag betalar inte företag längre 100 procent i marginalskatt, annat än i undantagsfall. Fortfarande är det dock så att inhemska privata ägare, framförallt de som äger med egna snarare än belånade medel, diskrimineras skattemässigt jämfört med offentliga och utländska ägare. För att få fart på företagande och utveckling är det viktigt att sluta diskriminera svenska entreprenörer skattemässigt.

 

Publikationer

Bok: Kapitalism utan kapitalister

Rapport: Ägarfrågor i Fokus

Rapport: Riksdagspartiernas ägarpolitik i den svenska valdebatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium

Presenatation av "Kapitalism utan kapitalister?"