Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...

Tankesmedjan Captus arbetar med samhällsfrågor utifrån ett brett perspektiv. Vår verksamhet berör alltifrån samhällsekonomi och entreprenörskap till kopplingen mellan teknologi och miljövård. Samtidigt strävar vi efter att beröra de frågor som står på den politiska och mediala dagordningen.

Ägarpolitiken
Införandet av en stark äganderätt har varit centralt i Sveriges utveckling från ett fattigt till ett välmående samhälle. Men förutsättningarna till ägandet har förändrats. Skatter och avdrag har utformats så att de kraftigt diskriminerar enskilda svenskar som äger näringsverksamhet med egna medel.

Integrationspolitiken
Den svenska integrationspolitiken fungerar idag väldigt bristfälligt. Höga skatter och generösa bidragssystem har genom åren lett till en utveckling där invandrare alltmer gått ifrån arbete till bidragsberoende.

Entreprenörskap och företagande
Reformer som gör det enklare att starta, driva och utveckla företag är centrala för att främja den långsiktiga tillväxten och jobbskapandet. Ett bättre företagsklimat, präglat av lägre skatter och mindre krångliga regleringar, krävs för att få fart på utveckling och jobbskapandet i Sverige.

Skatter och samhällsekonomi
Sverige präglas av ett högt skatteuttag, inte bara på arbete utan också på konsumtion, företagande och investeringar. Den genomsnittliga inkomsttagaren betalar inte bara tre av tio intjänade kronor i synliga utan också lika mycket i osynliga skatter.