Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...

Tankesmedjan Captus vill bidra till att lyfta fram ägarfrågor. Därför har en granskning genomförts av 50 riksdagsmotioner som på olika sätt syftar till att förändra förutsättningarna för ägande.

Samtliga motioner från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna verkar antingen för stärkt privat äganderätt eller är neutrala i frågan. Inom framförallt Vänsterpartiet, men även Socialdemokraterna, finns istället en slagsida för motioner som verkar för försvagat privat ägande.

Miljöpartiet avviker tydligt från de övriga två oppositionspartierna, då motionerna som undertecknats av partiets ledamöter är jämnt fördelade mellan att verka för stärkt respektive försvagat privat ägande.

Författad av: Nima Sanandaji

Ladda ner rapporten: Ägarfrågor i Fokus

Tidigare nyheterPartierna bortsåg från företagarna Nästa nyhetEn ny svensk historia