Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...

Hur ska Sveriges trygga jobben, säkra välfärden och övervinna sviterna av den ekonomiska krisen? Det är frågor som har diskuterats och troligen även kommer att diskuteras flitigt inför valet. Men frågor som berör ägande och ägandeformer har diskuterats relativt sparsamt.

Genom att studera hur företrädare för riksdagspartierna har debatterat i tryckt press under tremånadersperioden från den 1 maj till den 1 augusti visar rapporten att debatten om ägande och äganderätt, trots den stora betydelse som den tillskrivs i partiernas politiska program, hittills har bedrivits i förvånansvärt liten omfattning. Att diskrepansen är så pass stor mellan ägarpolitiken i de politiska programmen och hur ägarfrågor debatteras tyder på att riksdagspartierna, både regeringspartierna och oppositionspartierna, försummar den ägarpolitik som deras medlemmar via partiernas högsta organ, partistämmorna, har beslutat om.

Författad av: Christofer Pihl

Ladda ner rapporten: Riksdagspartiernas ägarpolitik i den svenska valdebatten

Tidigare nyheterÄgande är viktigt ekonomisk politik Nästa nyhetPartierna saknar ägarpolitik