Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...

Onsdagen den 21 oktober bjöd Karin Pilsäter, ordförande i riksdagens näringsutskott, in till seminarium i Riksdagshuset. Under seminariet presenterade Nima Sanandaji sin nya bok “Jämställdhet inom räckhåll – om kvinnors karriärmöjligheter, företagande och framsteg”.

Sanandaji beskrev att Sverige länge har varit ett föregångslang när det kommer till jämställdhet. Men under senare tid har vi börjat halka efter omvärlden när det kommer till andelen kvinnor som gör toppkarriärer, blir chefer inom näringslivet eller satsar på entreprenörskap. Förklaringen är till stor del att kvinnor i Sverige låses in i offentlig sektor. Detta begränsar kvinnors möjligheter till entreprenörskap och karriärutveckling.

Dessutom är den ekonomiska politiken i Sverige framförallt skapad för att gynna större företag inom tillverkningsindustrin där huvudsakligen män arbetar. De kvinnor som arbetar inom privat sektor verkar huvudsakligen inom tjänstsektorn, vars utvecklingskraft tydligt hämmas av höga skatter och en rigid arbetsmarknad.

Camilla Littorin, förbundssekreterare i Företagarförbundet, kommenterade boken och framförde att större möjligheter för entreprenörskap inom offentlig sektor skulle öppna upp för kvinnors företagande. Camilla Wagner från Veckans Affärer modererade och deltog i diskussionen.

Tidigare nyheterSanningar om jämställdheten? Nästa nyhetJämställdhet inom räckhåll