Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...

Sverige har länge varit ett föregångsland när det kommer till jämställdhet och kvinnors möjligheter. Men det finns tecken på att vi börjat halka efter omvärlden. Andelen kvinnliga företagare är bland de lägsta i Europa, och har faktiskt minskat de senaste 20 åren. Andelen kvinnor som gör toppkarriärer i privat sektor är också låg, vilket reflekteras i att få kvinnor når chefspositioner.

Denna bok tar upp perspektiv på kvinnors framsteg runtom världen som inte alltid diskuteras i Sverige. Som att ingånglönen för sjuksköterskor i offentlig sektor nästan är dubbelt så hög i Kanada som i Sverige. Att ogifta kvinnor utan barn har högre löner i USA än motsvarande grupp män. Eller att kvinnor har kommit att spela en viktigare roll för nyföretagandet än männen i Japan. Boken kommer även med förslag på hur möjligheterna till karriärutveckling och företagande kan förbättras för svenska kvinnor, via ett konstruktivt reformarbete.

Köp boken här!

Författad av: Nima Sanandaji

Tidigare nyheterJämställdhet inom räckhåll Nästa nyhetScandinavian Systems Stifling Women's Opportunities