Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...

Fredagen den 15 maj anordnade Tankesmedjan Captus ett seminarium om framtidens miljöpolitik i Myntkabinettet i Stockholm. Klas Eklund, aktuell med boken “Vårt klimat”, talade kring klimatförändringar och klimatpolitik. Eklund analyserade klimatförändringarnas konsekvenser och visar vilka styrmedel som kan användas för att hantera dagens och framtidens klimatförändringar.

Stefan Fölster, aktuell med boken “Farväl till världsundergången”, talade kring psykologiska strategier som människor förlitar sig på när de möter utmaningar som den globala uppvärmningen. Exempelvis är tre strategier att genomföra överilade åtgärder, inga åtgärder eller tillämpa ett pragmatisk problemlösande. Efter presentationerna följde en workshop där frågeställningar kopplade till presentationerna diskuterades.

 

Tidigare nyheterDet är inte bara pengar som saknas Nästa nyhetImmigrant Entrepreneurs for Europe