Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...

Mellanförskap är ett tillstånd mellan total utanförskap och full integration. Det reflekterar att många invandrare har tillbringat huvuddelen av sina liv i Sverige men haft liten kontakt med arbetsmarknaden; samtidigt som hälften av invandrarna lyckats komma i sysselsättning. Att många invandrarungdomar dagligen vistas i dåliga skolmiljöer, samtidigt som Sveriges toppuniversitet får alltfler invandrarstudenter.

Nästan alla är överens om att bättre fungerande integration är en av de viktigaste samhällsfrågorna, men diskussionen har kommit att handla om klyschor, eftersom mycket sägs men långtifrån tillräckligt görs för att förbättra situationen. Denna bok analyserar svensk integrationspolitik och ger konkreta förslag på hur situationen skulle kunna vändas till det bättre.

Köp boken här!

Författad av: Nima Sanandaji

Tidigare nyheterPolitikerna misslyckas med integrationen - inte företagen Nästa nyhetPresentation av "Mellanförskap"