Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...

Under senare tid har Sveriges generösa flyktingpolitik gentemot irakiska invandrare fått omfattande uppmärksamhet i såväl svenska som internationella medier. Nima Sanandaji jämför i djupgående gransking hur integrationen av irakiska invandrare i Sverige ser ut i förhållande till situationen i USA. Nima Sanandaji belyser baksidan av den svenska integrationspolitiken och visar att även välutbildade grupper av irakiska flyktingar efter lång vistelse inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige.

Författad av: Nima Sanandaji

Ladda ner rapporten: Egenförsörjning eller beroende? En jämförelse av integrationen av irakiska invandrare.

Tidigare nyheterSvensk välfärdspolitik Nästa nyhetNy rapport: Integrationen av irakiska invandrare långtifrån en framgång i Sverige