Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...

Delbetänkande SOU 2007:107 “Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter” tar upp frågan om opinionsbildning i offentlig regi. Tankesmedjan Captus remissvar bygger på en kritik av de ideologiserade exempel på opinionsbildning som förekommer i offentlig regi. Genom att förbise de tydligaste uttrycken för ideologisk myndighetsinformation misslyckas delbetänkande SOU 2007:107 med denna uppgift. Den teknokratiska diskussion som förs relaterar samtidigt inte tillräckligt till exempelvis Sidas socialistiskt inriktade opinionssatsningar. En genomgående granskning av de värsta avarterna av opinionsbildning med ideologiska förtecken inom svenska myndigheter vore önskvärd som komplement till delbetänkandet.

Författad av: Nima Sanandaji

Ladda ner rapporten: Remissvar, Delbetänkande SOU 2007:107

Tidigare nyheterChockdoktrinen Nästa nyhetIsländska kvoter räddade fisket och fisken