Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...

Tisdagen den 1 april ledde Erik Zsiga en workshop om public service. Ett 20-tal företrädare från de borgerliga ungdomsförbunden diskuterade frågan utifrån olika perspektiv. Zsiga presenterade boken och därefter diskuterade deltagarna i smågrupper några specifika frågor om hur kvalitetsjournalistik i tv och radio bäst ska tillhandahållas i ett medielandskap som har genomgått stora förändringar. Slutsatserna diskuterades sedan av gruppen i sin helhet.

“Jag var förvånad över att dessa ungdomar var så radikala i sin syn om vilka reformer som krävs”, säger Erik Zsiga. “Här finns en helt annan insikt än vad som hörs i debatten om att public service-systemet i traditionell bemärkelse har spelat ut sin roll. Det verkade till exempel råda konsensus om att staten endast har ett mycket begränsat ansvar att tillhandahålla ett utbud för särintressen, och då bara om ingen privat aktör gör det. Förmodligen är det denna unga generations medievanor som kommer till uttryck. Den breda enigheten visar också på ett område där allianstanken skulle kunna komma väl till pass. Det skulle också vara det svenska medielandskapet till glädje.”

 

Tidigare nyheterTretton år gammal skat fortfarande tillfällig Nästa nyhetLogiskt ifrågasätta konflikten