Välkommen till Captus

Välkommen till Captus

Captus är en tankesmedja som utreder aktuella samhällsfrågor och arbetar med opinionsbildning. Captus startades under 2005 och var under de första åren främst verksamt i västra Sverige. Idag sker den opinionsbildande verksamheten över hela Sverige och även till viss del internationellt. Captus publicerar regelbundet utredningar av aktuella samhällsfrågor i form...
Resor har ett värde i sig

Resor har ett värde i sig

Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön....
Den europeiska skattefridagen

Den europeiska skattefridagen

Idag inträffar skattefridagen i Polen. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter. Det skriver Nima Sanandaji och Anders...

Idag råder en bristande konkurrenssituation i svensk avfallsmarknad där många kommuner kringgår lagen om offentlig upphandling och premierar de kommunala avfallsföretagen. Henrik Lethin skriver i denna rapport om de ekonomiska och ekologiska problem som denna situation leder till och beskriver om det omfattande opinionsbildning och lobbyarbete som Avfall Sverige bedriver mot fri konkurrens i syfte att gynna de kommunala storföretagen.

Författad av: Henrik Lehdin

Ladda ner rapporten: Avfall Sveriges lobbyarbete mot fri konkurrens

Tidigare nyheterIntegrationspolitikens misslyckanden Nästa nyhetMarknaden är bättre än moderterna